Rekrutacja

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2024/2025 do klasy I oraz nabór uzupełniający dzieci na rok szkolny 2023/2024 do klas I – VIII.

Szczegółowych informacji o organizacji szkoły, zajęciach, kadrze, udzielamy pod numerem telefonu +48 534 085 844 oraz 22 669 03 32.

Wszystkie osoby pragnące pozyskać informacje o prowadzonej przez nas szkole zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne. Serdecznie zapraszamy!

Zasady Naboru

  1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  2. Zasady rekrutacji ustala każdorazowo powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna.
  3. W przypadku niewielkiej liczby kandydatów o przyjęciu ucznia do szkoły decyzję podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonej rozmowy z rodzicami oraz po spotkaniu z dzieckiem.
  4. Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy I jest pozytywna informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej wydana przez wychowawców oddziałów przedszkolnych
  5. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz wpłata przez rodziców wpisowego.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.